Gemeente Steenbergen in 2040

Hoe zou de gemeente Steenbergen er uit kunnen zien in 2040? In januari 2020 volgt de toekomstvisie! Hieronder zie je de vier scenario's waaruit inwoners en ondernemers hebben gekozen.

Buiten gewoon leven

Hechte kernen doen het zelf

Smaakmaker van morgen

Eigen initiatief werkt

Over de toekomstvisie

Steenbergen 2040. Hoe ziet onze gemeente er in de toekomst uit? Hoe leven we samen? Hoe verdienen we ons geld en hoe komen we tot rust? Hoe zien de kernen eruit? En wat verandert er in het landschap?

Deze vragen beantwoorden we samen in de toekomstvisie Steenbergen 2040. We hebben de denkkracht van inwoners, ondernemers en Steenbergse organisaties hard nodig. Samen bepalen we een toekomstvisie: hoe willen we wonen, werken en leven in de gemeente Steenbergen over 20 jaar?

Wat gaat er gebeuren?

De toekomst verkennen

Mei-Juni 2019

In mei bezochten we alle kernen. Tijdens bijeenkomsten en op straat vroegen we inwoners en ondernemers hoe zij de toekomst van Steenbergen zien. Wat zijn de wensen? Wat zal veranderen in de toekomst?

We zochten uit wat de kracht van Steenbergen is en verzamelden wensen, dromen en ambities voor de gemeente Steenbergen.

Scenario’s Steenbergen 2040

Juli-September 2019

Aan de hand van de ideeën, wensen en ambities die we in mei en juni verzamelden worden vier toekomstscenario’s opgesteld. De levendige toekomstbeelden van hoe Steenbergen er mogelijk uit kan zien in 2040 zijn verbeeld in scenariokranten en filmpjes. Zo maken we samen een reis naar de toekomst.

Met deze scenario’s gaan we opnieuw in gesprek. We komen naar alle kernen en we zorgen dat inwoners met elkaar in gesprek kunnen gaan en online hun mening kunnen geven. Welk scenario spreekt het meeste aan? Welk scenario spreekt het meeste tot de verbeelding? En wat kun je daar als inwoner of ondernemer zelf aan bijdragen?

Toekomstbeeld Steenbergen 2040

September 2019-Januari 2020

In september schetsen we één toekomstbeeld voor de gemeente Steenbergen in 2040. Daarin besteden we aandacht aan de volgende vragen:

  • Hoe leven we samen in de verschillende kernen in 2040?
  • Hoe zorgen we voor elkaar in de gemeente Steenbergen?
  • Hoe werken en recreëren we in de toekomst?
  • Hoe wonen we en hoe vullen we duurzaamheid in?
  • Hoe ziet mobiliteit, infrastructuur en ruimte eruit in 2040?